Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń II edycja

realizowanym w okresie od 03.12.2019 r. do 03.03.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 3 grudnia 2019 r.

Program kursu:
 1. Cechy przedsiębiorczego ucznia.
 2. Trening twórczego myślenia jako element zwiększenie potencjału uczniów.
 3. Podstawy przedsiębiorczości.
 4. Metody rozwijające przedsiębiorczość.
 5. Jak rozbudzić w uczniach chęć do podejmowania aktywności.
 6. Kompetencje kreatywne nauczycieli.
 7. Gry i zabawy dydaktyczne – scenariusze zajęć.
 8. Spółdzielnie uczniowskie przejawem przedsiębiorczości (działalność i funkcjonowanie spółdzielni). Rola i zadania opiekuna spółdzielni.
 9. Dobre praktyki, projekty, akcje, kampanie.
 10. Kompetencje cyfrowe jako jedna z podstawowych kompetencji kluczowych.
 11. Rozwijanie postawy przedsiębiorczości za pomocą edukacji matematycznej.
 12. Współpraca z partnerami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail
    (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.